KLUB PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ

W Domku przy ul. Sarenki 11 w Zalesiu Górnym, dzięki dofinansowaniu przez Gminę Piaseczno, od września po wakacyjnej przerwie ponownie działa Klub Profilaktyki Środowiskowej SARENKA. Dzieci i młodzież z terenu Gminy bezpłatnie korzystają z opieki, pomocy w nauce i odrabianiu lekcji, dożywiania oraz interesujących zajęć.

KLUB DZIAŁA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 12.45 – 18.45