O nas

Stowarzyszenie Rodziców TU w Zalesiu Górnym powstało aby organizować i wspierać pozytywne działania przede wszystkim TU w naszej okolicy. Jesteśmy organizacją non-profit, zarejestrowaną w roku 2000 po kilku latach prowadzenia społecznej placówki alternatywnej edukacji przedszkolnej – jednej z pierwszych w Polsce. Posiadamy status OPP – organizacji pożytku publicznego.  

Staramy się wydobywać i pokazywać to, co wydaje się nam piękne, cenne i godne pokazania – świat wartości, które trudno dostrzec w biegu. Zatrzymujemy czas dla przyjaźni, twórczości, spontanicznego poznawania siebie i świata w całym jego bogactwie ofiarowanym przez Pana Boga.

Sercem jesteśmy TU w Zalesiu Górnym, ale nasza idea i działalność zatacza coraz szersze kręgi. Od kilku lat pomagamy zakładać małe przedszkola na mazowieckich wsiach. Pozyskujemy w tym celu środki z funduszy unijnych. W partnerstwie z innymi organizacjami założyliśmy ponad 40 małych wiejskich przedszkoli.

Prowadzimy obecnie 3 małe przedszkola: w Gabryelinie, Jeziórku i Mysiadle, świetlicę środowiskową w Zalesiu Górnym oraz punkt wsparcia dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej. Jesteśmy zaangażowani w ogólnopolskie koalicje na rzecz dzieci i młodzieży. 

Wszędzie jest bowiem wyspa TU, jak w wierszu „Przypowieść”, Wisławy Szymborskiej, od którego kiedyś wszystko się zaczęło:

Negative3-17-16A(1)

Rybacy wyłowili z głębiny butelkę. Był w niej papier, a na nim takie były słowa: „Ludzie, ratujcie! Jestem tu. Ocean mnie wyrzucił na bezludną wyspę. Stoję na brzegu i czekam pomocy. Spieszcie się! Jestem tu!”.

— Brakuje daty. Pewnie już za późno. Butelka mogła długo pływać w morzu — powiedział rybak pierwszy.
— I miejsce nie zostało oznaczone. Nawet ocean nie wiadomo który — powiedział rybak drugi.
— Ani za późno, ani za daleko. Wszędzie jest wyspa Tu — powiedział rybak trzeci. (…)

Negative3-18-17A(1)

 

Negative3-16-15A(1)

 

Negative1-08-7A(1)

Zdjęcia z ediudy „Wyspa TU” w ogrodzie przy Sarenki 11 – wrzesień 2000 roku.