W edukacji i wychowaniu

Główną ideą, która kierowała nami w momencie zakładania stowarzyszenia, było wspieranie rodziny w edukacji i wychowaniu małych dzieci. Zadaniem placówki przedszkolnej jest naszym zdaniem zachowanie harmonii w kształceniu i wychowywaniu małych dzieci, pomaganiu im w odkrywaniu własnych talentów i znajdowaniu odpowiedzi na tysiące pytań nurtujących młode umysły. Osiągnięcie sukcesu jest tu możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy rodzice, nauczyciele i metodycy pracują w zgodzie, realizując wspólny program wychowawczy i edukacyjny. Kierując się tymi ideałami założyliśmy Rodzinne Przedszkole w Zalesiu Górnym.

 

Naszym zdaniem czas dzieciństwa to nie tylko czas intensywnego rozwoju i nauki, ale przede wszystkim czas poznawania siebie i innych ludzi, zdobywania umiejętności budowania więzi, prowadzenia rozmowy, odkrywania przyjaźni i wspólnej zabawy, czas wyznaczania koniecznych granic i uczenia się jak szanować siebie i innych. Naturalna ciekawość świata sprawia, ze jest to też czas wielkich odkryć, wspaniałych doświadczeń, rozkwitu talentów, bezbolesnego, bo opartego głównie na zabawie, zdobywania wiedzy. Pozytywne nastawienie do świata, wiara we własne możliwości, przekonanie o własnej wartości sprawiają, że nasi wychowankowie chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, nie boją się wyzwań, potrafią zadawać pytania i oczekują na nie odpowiedzi.

 

Pierwszym etapem naszych działań pozalokalnych był udział naszego stowarzyszenia w projekcie unijnym Mazowieckie Małe Przedszkola, którego celem było upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich. W ramach tego projektu powstał między innymi Małe Przedszkole w Jeziórku, który do dziś prowadzimy.

 

W 2009 roku stowarzyszenie zaczęło realizować kolejny projekt unijny, tym razem w roli lidera, będący kontynuacją MMP. Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola objęły opieką kilkanaście małych przedszkoli z Mazowsza, oraz stworzyły kolejne wiejskie punkty przedszkolne, we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami. W ramach tego projektu powstało też Małe Przedszkole w Gabryelinie, którego organem prowadzącym jest nadal nasze stowarzyszenie.

 

W 2013 roku dzięki dobrej współpracy władz samorządowych, rodziców ze Stowarzyszenia Dużych Rodzin 3+ oraz naszej organizacji, udało nam się stworzyć nowe, wiejskie Małe Przedszkole w Mysiadle.  Nasze wyobrażenie o edukacji i wychowaniu małych dzieci znalazło poparcie u kolejnych rodziców, którzy postanowili oddać nam pod opiekę swój najcenniejszy skarb, czyli dzieci.

 

Duże zaangażowanie w tworzenie oraz prowadzenie placówek przedszkolnych zaowocowało coraz szerszą wiedzą związaną z potrzebami i wyzwaniami edukacji przedszkolnej. Od kilku lat nasze stowarzyszenie jest społecznym konsultantem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Opiniujemy akty prawne związane z edukacją, jesteśmy zapraszani na posiedzenia podkomisji zajmujących się zmianami w prawie oświatowym i programach nauczania.

Wieloletnie doświadczenie  i zdobyta wiedza powodują, że możemy służyć radą innym organizacjom pozarządowym, a szczególnie małym, lokalnym stowarzyszeniom, w kwestiach związanych z procedurami zakładania i prowadzenia placówki przedszkolnej.

 

Wzrost i rozwój dzieci sprawiły, że z czasem zaczęliśmy się angażować w inne działania na rzecz dzieci i młodzieży z naszej okolicy. Od dwóch lat organizujemy letnią i zimową świetlicę przy ulicy Sarenki 11. Od października 2013 działa ona także w ciągu roku szkolnego. Odbywają się tam również warsztaty językowe, teatralne, ceramiczne oraz spotkania DKF-u dla gimnazjalistów. Naszym marzeniem jest zdobycie stałego finansowania tej świetlicy, która objęłaby różnorodną opieką dzieci z rodzin wymagających wsparcia. Współpracujemy blisko z harcerzami z drużyny Watra, a także z piaseczyńskim Centrum Kultury, którego filia mieści się w Zalesiu Górnym.