Aktualności

UWAGA! UWAGA! Ferie w Domku na Sarenki!

Stowarzyszenie Rodziców „TU” zaprasza na FERIE

    w Domku na Sarenki 11 w Zalesiu Górnym.

15 – 26 stycznia 2018 roku; zapisy na tydzień, dwa tygodnie lub pojedyncze dni.

Koszt: za tydzień (poniedziałek – piątek, w godz. 8-17), to

250 – 300 zł., z jedzeniem.

UWAGA! Zniżki dla rodzin 3+ i osób w trudnej sytuacji finansowej.  

 

NASZA OFERTA:

– min. jedna wyjazdowa wycieczka tygodniowo (np. do Łazienek lub Królikarni lub Pałacu w Wilanowie na zwiedzanie i warsztaty)

– warsztaty integracyjne, ceramiczne, malarskie, traperskie, itp.

– wyprawa do kina

– woda, soki, owoce, kanapki. UWAGA! Codziennie na warsztatach kulinarnych dzieci razem z wychowawczyniami przygotowują ciepłe danie (zupę, naleśniki, racuchy, itp.)

– rodzinna atmosfera

– kadra z uprawnieniami wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży

Do dyspozycji dzieci jest duży ogród z placem zabaw, rowery, hulajnogi, piłki, sanki oraz wygodny 90-metrowy DOMEK, gry planszowe, zabawki, kredki, farby, itp..

INFORMACJE I ZAPISY: 606 955 424

Serdecznie zapraszam w imieniu STOWARZYSZENIA 

Agnieszka Gutkowska, koordynatorka Domku na Sarenki 

Półkolonie letnie w Domku na Sarenki

Stowarzyszenie Rodziców „TU” zaprasza dzieci (6 -13 lat) na półkolonie w Domku na Sarenki 11, tam gdzie w ciągu roku szkolnego działa Klub Profilaktyki Środowiskowej (dofinansowany przez gminę Piaseczno, nazywany świetlicą).

Półkolonie ruszają 31 lipca (poniedziałek) a kończą się 30 sierpnia (środa). Można się zapisać na tydzień, dwa, trzy lub na kilka dni. Uwaga! Nie trzeba mieszkać w gminie Piaseczno.

OPIEKA od 7.30 do 16.30.

Do DYSPOZYCJI: 90 metrowy dobrze wyposażony domek (drabinki, huśtawki, zabawki, książki, gry planszowe, materiały plastyczne), z zapleczem kuchennym oraz duży ogród (piaskownica, huśtawki, drabinki, zjeżdżalnia, rowery, hulajnogi, basen ogrodowy).

Półkolonie są zgłoszone do Kuratorium (czekamy na rejestrację), kadra jest po stosownych kursach.

W PROGRAMIE:

– warsztaty integracyjne, traperskie, malarskie, bębniarskie, ceramiczne, kulinarne,

– wyprawy do kina, na basen, do lasu, na Hubertusa,

– jedna długa wycieczka w każdym tygodniu. 2 sierpnia jedziemy do Muzeum Wsi Radomskiej (warsztaty „Sprawności pradziadków + zwiedzanie), a 11 sierpnia do  Muzeum WARSZAWY (spacer z przewodnikiem „Legendy warszawskie”) potem Nowe Miasto i park fontann.

KOSZT: 250 zł tygodniowo (za 13 zł/ za godz. można wydłużyć czas pobytu dziecka do 18.30).

JEDZENIE: zapewniamy owoce, wodę, soki, jogurty, serki, kanapki; w czasie zajęć kulinarnych wspólnie (poza dniami wycieczek) przygotowujemy naleśniki, racuchy, pasty, sałatki, sezonowe zupy. Dzieci przynoszą ze sobą drugie śniadanie.

UWAGA! Zniżki dla rodzin 3+ oraz rodziców w trudnej sytuacji życiowej.

ZAPISY:  606 955 424. Serdecznie zapraszam Agnieszka Gutkowska

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH

Drodzy Rodzice, mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca w naszych przedszkolach. W Małym Przedszkolu TU w Ustanowie jest jedno wolne miejsce, a do Małego Przedszkola TU w Gabryelinie możemy przyjąć dwoje dzieci. Serdecznie zapraszamy!

Rekrutacja do publicznego punktu przedszkolnego Małe Przedszkole TU w Gabryelinie rozpoczęta!

Uprzejmie informujemy, że są ostatnie wolne miejsca do Małego Przedszkola TU w Gabryelinie.

Dnia 29 maja ruszyła rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Wnioski zapisu można składać u nauczyciela do dnia 20 czerwca br. roku. Poniżej zamieszczamy

szczegółowy harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

 

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej wychowanków do  Publicznego  Punktu Przedszkolnego

Małe Przedszkole TU w Gabryelinie

 1. Dębowa 18, Gabryelin na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Data Etap rekrutacji
29.05.2017 – 20.06.2017 Przyjmowanie Wniosków  o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/18 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

 

21.06.2017 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki
21.06.2017 –23.06.2017 Złożenie przez rodziców deklaracji potwierdzającej wolę wyboru placówki i podpisanie umowy o świadczenie usług przez Publiczny Punkt Przedszkolny Małe Przedszkole TU w Gabryelinie
26.06.2017 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Od  26.06.2017 Postępowanie odwoławcze zgodne z  ustawowymi  terminami  tj.:

– w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

– w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

Rekrutacja uzupełniająca do publicznego Małego Przedszkola TU w Ustanowie trwa!

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w Małym Przedszkolu TU w Ustanowie.

Poniżej podajemy harmonogram rekrutacji uzupełniającej. Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Termin składania wniosków upływa 20 czerwca br.

 

 

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej wychowanków do  Przedszkola Publicznego  

Małe Przedszkole TU w Ustanowie

 1. Głogowa 6, Ustanów na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Data Etap rekrutacji
29.05.2017 – 20.06.2017 Przyjmowanie Wniosków  o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/18 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

 

21.06.2017 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki
21.06.2017 –23.06.2017 Złożenie przez rodziców deklaracji potwierdzającej wolę wyboru placówki i podpisanie umowy o świadczenie usług przez Małe Przedszkole TU w Ustanowie
26.06.2017 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Od  26.06.2017 Postępowanie odwoławcze zgodne z  ustawowymi  terminami  tj.:

– w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

– w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

 

 

 

REKRUTACJA DO MAŁEGO PRZEDSZKOLA W GABRYELINIE

Od 16 marca 2017 trwa rekrutacja do publicznego punktu przedszkolnego ” Małe Przedszkole TU w Gabryelinie”.

Poniżej podajemy zasady rekrutacji. Wszystkie druki do pobrania u nauczyciela w przedszkolu. Zapraszamy!

 

ZASADY NABORU DZIECI DO  PUBLICZNEGO  PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO„MAŁE PRZEDSZKOLE TU W GABRYELINIE”NA ROK SZKLKOLNY 2017/18

 

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 2. Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572   z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U.  z  2014 r., poz. 7)
 4. Statut Przedszkola Publicznego Małe Przedszkole TU w Ustanowie

 

 1. ZASADY REKRUTACJI:

 

 1. Zasady  rekrutacji  mają zastosowanie do Publicznego  Punktu Przedszkolnego „Małe Przedszkole TU w Gabryelinie”, do którego przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci  zamieszkałe na terenie gminy Prażmów.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się zgodnie z harmonogramem rekrutacji – załącznik nr 1.

 

 1. W przypadku dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami w dniu 30 kwietnia uruchomione zostaje postępowanie rekrutacyjne uzupełniające

 

 1. Zasady rekrutacji oraz wzory dokumentów z nimi związanych są udostępnione w przedszkolu oraz na stronie  internetowej pod adresem www.tu.edu.pl zakładka „Małe Przedszkole TU w Gabryelinie”

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola biorą udział dzieci w wieku 2,5-6 lat, a w wyjątkowym przypadku do przedszkola może zostać przyjęte dziecko starsze posiadające odpowiednie zaświadczenie o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego

 

 1. Ilekroć w dalszej części zasad jest mowa o:
 • organie prowadzącym – rozumie się przez to Stowarzyszenie Rodziców „Tu”
 • przedszkolu – rozumie się przez to publiczny punkt przedszkolny pod nazwą Małe Przedszkole TU w Gabryelinie
 • dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora publicznego punktu przedszkolnego Małe Przedszkole TU w Gabryelinie
 • rodzicu – rozumie się przez to rodziców lub opiekunów prawnych,
 • podstawie programowej – rozumie się przez to bezpłatną, pięciogodzinną  podstawę programową realizowaną w przedszkolu od godz. 9.00 do godz. 14.00.

 

 1. W ramach postępowania rekrutacyjnego Dyrektor:
 2. powołuje komisjęrekrutacyjną w skład, której wchodzą:

–  przedstawiciel organu prowadząceg jako przewodniczący

–  1 przedstawiciel Rady Pedagogicznej

–  dyrektor

– koordynator MP TU w Gabryelinie

 

 1. rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej,

 

III. KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI W KOLEJNYCH LATACH SZKOLNYCH

 

 

 1. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola składają Deklarację kontynuacji edukacji , na rok szkolny 2017/2018, w terminie określonym w Harmonogramie Rekrutacji- załącznik nr 1. 2. Dzieci, których rodzice złożyli Deklarację w terminie określonym w harmonogramie mają zagwarantowane miejsce w Przedszkolu.

 

 1. PROCEDURA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

 

 1. Postępowanierekrutacyjnejest prowadzone w oparciu o Wniosek rodzica złożony przez rodzica/opiekuna w przedszkolu osobiście

 

 1. W przypadku większej liczby dzieci starających się o miejsce w przedszkolu, zamieszkałych na obszarze gminy Prażmów, niż liczba wolnych miejsc, zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

 

 1. Rekrutację do przedszkola prowadzi się zgodnie z harmonogramem rekrutacji – załącznik nr 1

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone etapami i zakończone przyjęciem dzieci:

I etap postępowania – wg kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty,

II etap postępowania – wg kryteriów określonych przez dyrektora w porozumieniu z    organem prowadzącym

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego przepisy o rekrutacji stosuje się odpowiednio.

 

 1. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, tj. w dniu 1 sierpnia Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, o kryteriach przyjęcia dzieci na te miejsca decyduje Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 

 1. Rodzice dzieci kontynuujących edukację w kolejnym roku szkolnym składają deklarację kontynuacji edukacji w przedszkolu u nauczyciela, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 

 1. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo- wychowawczych, rodzic dziecka może przekazać dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, diecie i rozwoju dziecka.

 

 

 1. KRYTERIA NABORU

 

 1. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia wg kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość – 20  punktów każde:
 • wielodzietność rodziny dziecka (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność dziecka;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
 • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera,  wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z  jego rodzicem);
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

 

 

 

 

 1. Na pozostałe miejsca, w kolejnych etapach rekrutacji, kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi przez Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają ustaloną wartość punktową, odrębnie dla każdego z nich:

 

 

KRYTERIUM PUNKTACJA
Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie albo rodzic/prawny opiekun mieszkają w Gminie Prażmów 1p – przynajmniej 1 rodzic mieszka w Gminie Prażmów

2p-obydwoje rodzice mieszkają w gminie Prażmów

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie albo rodzic/prawny opiekun pracują (są zatrudnieni), lub uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą 1 lub 2 p
Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu 1p

 

 

 

 

 

 

 1. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW

 

 1. Dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów powinny być składane w oryginale lubw postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę

 

 1. Oświadczenia składasiępod rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści :  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 1. Rodzic może skorzystać z formularzy dokumentów, które dostępne są w przedszkolu, oraz na stronie internetowej przedszkola

 

4.Dokumenty potwierdzające  spełnianie kryteriów:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na  niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127,poz. 721 z póź zm.);
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866);
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu rodzeństwa
 • Oświadczenie o zatrudnieniu

 

 

 

Harmonogram rekrutacji wychowanków do Publicznego Punktu Przedszkolnego

Małe Przedszkole TU w Gabryelinie

Ul. Dębowa 18, Gabryelin na rok szkolny 2017/18

 

 

 

Data Etap rekrutacji
16.03.3017-20.03.2017 Przyjmowanie Deklaracji kontynuacji edukacji dziecka w przedszkolu (składają rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola)
20.03.2017 – 27.04.2017 Przyjmowanie Wniosków  o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/18 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

 

28.04.2017 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki
29.04.2017 – 05.05.2017 Złożenie przez rodziców deklaracji potwierdzającej wolę wyboru placówki i podpisanie umowy o świadczenie usług przez Stowarzyszenie Rodziców Tu
08.05.2017 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Od  08.05.5017 Postępowanie odwoławcze zgodne z  ustawowymi  terminami  tj.:

– w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

– w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

 

             Stowarzyszenie Rodziców Tu

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W USTANOWIE ROZPOCZĘTA

dnia 15 marca 2017 roku rozpoczęliśmy rekrutację dzieci do „Małego Przedszkola TU

w Ustanowie”. Poniżej podajemy zasady rekrutacji wa rok szkolny 2017/18. Druki do odebrania u nauczycieli w

przedszkolu.

 

ZASADY NABORU DZIECI DO  PRZEDSZKOLA PUBLICZEGO „MAŁE PRZEDSZKOLE TU W USTANOWIE”NA ROK SZKLKOLNY 2017/18 ORAZ HARMONOGRAM NABORU ZNAJDĄ PAŃSTWO PONIŻEJ:

 

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 2. Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572   z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U.  z  2014 r., poz. 7)
 4. Statut Przedszkola Publicznego Małe Przedszkole TU w Ustanowie

 

 1. ZASADY REKRUTACJI:

 

 1. Zasady  rekrutacji  mają zastosowanie do Przedszkola Publicznego  Małe Przedszkole TU w Ustanowie, do którego przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci  zamieszkałe na terenie gminy Prażmów.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się zgodnie z harmonogramem rekrutacji – załącznik nr 1.

 

 1. W przypadku dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami w dniu 30 kwietnia uruchomione zostaje postępowanie rekrutacyjne uzupełniające

 

 1. Zasady rekrutacji oraz wzory dokumentów z nimi związanych są udostępnione w przedszkolu oraz na stronie  internetowej pod adresem www.tu.edu.pl zakładka

„Małe Przedszkole TU w Ustanowie”

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola biorą udział dzieci w wieku 2,5-6 lat, a w wyjątkowym przypadku do przedszkola może zostać przyjęte dziecko starsze posiadające odpowiednie zaświadczenie o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego

 

 1. Ilekroć w dalszej części zasad jest mowa o:
 • organie prowadzącym – rozumie się przez to Stowarzyszenie Rodziców „Tu”
 • przedszkolu – rozumie się przez to przedszkole publiczne pod nazwą Małe Przedszkole TU w Ustanowie
 • dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora przedszkola publicznego Małe Przedszkole TU w Ustanowie
 • rodzicu – rozumie się przez to rodziców lub opiekunów prawnych,
 • podstawie programowej – rozumie się przez to bezpłatną, pięciogodzinną  podstawę programową realizowaną w przedszkolu od godz. 7:30 do godz. 12:30.

 

 1. W ramach postępowania rekrutacyjnego Dyrektor:
 2. powołuje komisjęrekrutacyjną w skład, której wchodzą:

–  przedstawiciel organu prowadząceg jako przewodniczący

–  1 przedstawiciel Rady Pedagogicznej

–  dyrektor

– koordynator MP TU w Ustanowie

 

 1. rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej,

 

III. KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI W KOLEJNYCH LATACH SZKOLNYCH

 

 

 1. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola składają Deklarację kontynuacji edukacji – załącznik nr 1, na rok szkolny 2017/2018, w terminie określonym w Harmonogramie Rekrutacji- załącznik nr 2. 2. Dzieci, których rodzice złożyli Deklarację w terminie określonym w harmonogramie mają zagwarantowane miejsce w Przedszkolu.

 

 1. PROCEDURA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

 

 1. Postępowanierekrutacyjnejest prowadzone w oparciu o Wniosek rodzica złożony przez rodzica/opiekuna w przedszkolu osobiście

 

 1. W przypadku większej liczby dzieci starających się o miejsce w przedszkolu, zamieszkałych na obszarze gminy Prażmów, niż liczba wolnych miejsc, zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

 

 1. Rekrutację do przedszkola prowadzi się zgodnie z harmonogramem rekrutacji – załącznik nr 1

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone etapami i zakończone przyjęciem dzieci:

I etap postępowania – wg kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty,

II etap postępowania – wg kryteriów określonych przez dyrektora w porozumieniu z    organem prowadzącym

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego przepisy o rekrutacji stosuje się odpowiednio.

 

 1. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, tj. w dniu 1 sierpnia Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, o kryteriach przyjęcia dzieci na te miejsca decyduje Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 

 1. Rodzice dzieci kontynuujących edukację w kolejnym roku szkolnym składają deklarację kontynuacji edukacji w przedszkolu u nauczyciela, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 

 1. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo- wychowawczych, rodzic dziecka może przekazać dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, diecie i rozwoju dziecka.

 

 

 1. KRYTERIA NABORU

 

 1. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia wg kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość – 20  punktów każde:
 • wielodzietność rodziny dziecka (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność dziecka;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
 • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera,  wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z  jego rodzicem);
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

 

 

 

 

 1. Na pozostałe miejsca, w kolejnych etapach rekrutacji, kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi przez Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają ustaloną wartość punktową, odrębnie dla każdego z nich:

 

 

KRYTERIUM PUNKTACJA
Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie albo rodzic/prawny opiekun mieszkają w Gminie Prażmów 1p – przynajmniej 1 rodzic mieszka w Gminie Prażmów

2p-obydwoje rodzice mieszkają w gminie Prażmów

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie albo rodzic/prawny opiekun pracują (są zatrudnieni), lub uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą 1 lub 2 p
Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu 1p

 

 

 

 1. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW

 

 1. Dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów powinny być składane w oryginale lubw postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę

 

 1. Oświadczenia składasiępod rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści :  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 1. Rodzic może skorzystać z formularzy dokumentów, które dostępne są w przedszkolu, oraz na stronie internetowej przedszkola

 

4.Dokumenty potwierdzające  spełnianie kryteriów:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na  niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127,poz. 721 z póź zm.);
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866);
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu rodzeństwa
 • Oświadczenie o zatrudnieniu

 

 

Harmonogram rekrutacji wychowanków do Przedszkola Publicznego

Małe Przedszkole TU w Ustanowie

Ul. Głogowa 6,Ustanów na rok szkolny 2017/18

 

 

 

Data Etap rekrutacji
15.03.3017-20.03.2017 Przyjmowanie Deklaracji kontynuacji edukacji dziecka w przedszkolu (składają rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola)
20.03.2017 – 27.04.2017 Przyjmowanie Wniosków  o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/18 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

 

28.04.2017 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki
29.04.2017 – 05.05.2017 Złożenie przez rodziców deklaracji potwierdzającej wolę wyboru placówki i podpisanie umowy o świadczenie usług przez Stowarzyszenie Rodziców Tu
08.05.2017 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Od  08.05.5017 Postępowanie odwoławcze zgodne z  ustawowymi  terminami  tj.:

– w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

– w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

             Stowarzyszenie Rodziców Tu

Niech żyje bal!

W ostatni wtorek karnawału czyli w  Ostatki, w Poznaniu zwane Podkoziołkiem, w naszym przedszkolu w Ustanowie

odbył się wspaniały bal przebierańców. Na bal przyjechali do nas rycerze, Batmani, księżniczki, wróżki, kotki,

policjanci, bałwanki, biedronka i wiele innych ciekawych postaci z Mysiadła i Gabryelina. W rolę wodzireja wcielił się

nasz niezawodny pan Marcin, przygrywając dzieciom na akordeonie i organizując różne zabawy. Po tańcach i

wygłupach czekały na nas smakołyki przygotowane wcześniej przez mamy. Za piękne stroje i pyszny poczęstunek

serdecznie dziękujemy!