Rekrutacja do publicznego punktu przedszkolnego Małe Przedszkole TU w Gabryelinie rozpoczęta!

Uprzejmie informujemy, że są ostatnie wolne miejsca do Małego Przedszkola TU w Gabryelinie.

Dnia 29 maja ruszyła rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Wnioski zapisu można składać u nauczyciela do dnia 20 czerwca br. roku. Poniżej zamieszczamy

szczegółowy harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

 

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej wychowanków do  Publicznego  Punktu Przedszkolnego

Małe Przedszkole TU w Gabryelinie

  1. Dębowa 18, Gabryelin na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Data Etap rekrutacji
29.05.2017 – 20.06.2017 Przyjmowanie Wniosków  o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/18 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

 

21.06.2017 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki
21.06.2017 –23.06.2017 Złożenie przez rodziców deklaracji potwierdzającej wolę wyboru placówki i podpisanie umowy o świadczenie usług przez Publiczny Punkt Przedszkolny Małe Przedszkole TU w Gabryelinie
26.06.2017 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Od  26.06.2017 Postępowanie odwoławcze zgodne z  ustawowymi  terminami  tj.:

– w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

– w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej