Program

W Jeziórku realizowana jest pełna podstawa przygotowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauczyciel pracuje w oparciu o program Moniki Rościszewskiej-Woźniak „Dobry start przedszkolaka”. Większość zajęć prowadzonych jest metodą projektów badawczych, która pozwala dzieciom samodzielnie dochodzić do wiedzy z konkretnego tematu i pogłębiać ją poprzez proponowane przez nauczyciela eksperymenty, prace plastyczne lub obserwacje.  Dzieci przebywają w grupie różnowiekowej, ale na potrzeby konkretnych zajęć są dzielone na mniejsze grupy. Codziennie staramy się wychodzić na plac zabaw i budować odporność organizmu.

Rytmika:

W ramach czesnego dzieci mają w tygodniu 2 godziny rytmiki, prowadzonej przez znakomitego muzyka. Pan Marcin gra na akordeonie, uczy dzieci śpiewu, tańca, zabaw i wyliczanek. Większość repertuaru stanowią przyśpiewki ludowe, które dzieci uwielbiają.

Angielski:

Także w ramach czesnego, dwa razy w tygodniu, dzieci mają zajęcia z języka angielskiego w oparciu o program okswordzkiego wydawnictwa przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Cookie and Friends”. Codziennie też słuchają z nauczycielką płyty i utrwalają piosenki.

Logopeda:

Dzieci , które wymagają opieki logopedy spotykają się raz w tygodniu z panią Basią. Koszt jednych zajęć indywidualnych dla naszych przedszkolaków wynosi 5 zł, resztę pokrywa stowarzyszenie.

Tańce:

Raz w tygodniu dla chętnych przedszkolaków odbywa się kurs tańca z elementami tańca towarzyskiego. Zajęcia prowadzi profesjonalny instruktor, pan Jacek. Koszt zajęć to 30 zł miesięcznie.

Rozkład zajęć dodatkowych: 
logopeda – poniedziałki od 9.00 do 10.00
rytmika – poniedziałki od 10.00 do 12.00
angielski – Wtorki i czwartek od 9.30 do 10.30