Bezpłatne seminarium dla NGO_22.06_Piaseczno_12-16

W ramach projektu „Lokalne działania NGO na rzecz małych dzieci na Mazowszu” Federacja Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci ZAPRASZA MAZOWIECKIE NGO DO URZĘDU MIASTA I GMINY W PIASECZNIE w środę 22 czerwca 2016 roku w godz. 12:00- 16:00.

Organizatorzy zachęcają mazowieckie NGOsy do prowadzenia na swoich terenach diagnoz potrzeb małych dzieci i ich rodzin. Można uzyskać zwrot kosztów dojazdu do 50 zł.

 

Prosimy o zgłoszenia do 20 czerwca 2016 roku poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Szczegółowy program wydarzenia do pobrania tu.

O swoich sposobach na przeprowadzenie dobrego i skutecznego procesu partycypacyjnych diagnoz potrzeb opowiedzą doświadczone organizacje pozarządowe i instytucje, które takie diagnozy z sukcesem prowadzą w swoich społecznościach. Ponadto wszyscy uczestnicy sami poznają strukturę procesu diagnozy i krok po kroku będą mogli zaplanować, jak zacząć u siebie. W ramach naszego projektu będą mogli dostać wsparcie merytoryczne w tym zakresie.

 

Diagnoza społeczna to badanie społeczności lokalnej, które służy poznaniu jej potrzeb i oczekiwań. Celem diagnozy jest poznanie potrzeb, oczekiwań i problemów społecznych w odniesieniu do sprawy, którą się zajmujemy. Przeprowadzając diagnozę, sięgamy do wiedzy i doświadczeń ludzi tworzących daną społeczność, ekspertów, a także organizacji i instytucji związanych z daną społecznością. Pamiętamy o dotarciu do ważnych, ale często wykluczanych grup mieszkańców – takich, których głos często nie jest brany pod uwagę, chociażby młodzież czy seniorzy.

 

Dzięki diagnozie:

  • możemy planować działania w oparciu o wiedzę, a nie o wyobrażenia
  • dowiadujemy się więcej o tym, czego naprawdę potrzebują mieszkańcy, z którymi i dla których chcemy działać
  • możemy przewidzieć powodzenie naszego pomysłu na działania
  • możemy ulepszyć nasz plan działania, w zależności od tego czego się dowiemy
  • lepiej poznajemy tych, których pytamy o opinię

 

Na podstawie wyników diagnozy przedstawiciele organizacji pozarządowych opracowują raporty wraz z rekomendacjami dotyczącymi działań i programów, które powinny być wdrożone.

 

Więcej o ogólnopolskiej sieci Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci www.premd.org.pl

 

Działanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.