Sejmowa Komisja Edukacji Dzieci i Młodzieży

Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodziców TU uczestniczą w posiedzeniach Sejmowej Komisji Edukacji Dzieci i Młodzieży. Jesteśmy informowani o wszelkich rządowych projektach ustaw, raportach i ekspertyzach leżących w obszarze działania tej komisji, mamy mozliwość wyrażania opinii i zgłaszania uwag. W obradach regularnie biorą udział: Monika Ebert i Katarzyna Czublun.