Konsultacje społeczne

31 października 2007 roku Monika Ebert  wystąpiła z oficjalnym wnioskiem Stowarzyszenia Rodziców TU do Głównego Inspektora Sanitarnego o opracowanie jednoznacznych oficjalnych przepisów higienicznosanitarnych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny, dostosowanych do potrzeb małych przedszkoli na terenach wiejskich. Nasze propozycje zostały uwzględnione w rozporządzeniu MEN w sprawie organizowania innych form wychowania przedszkolnego w 2008 r.

od 2008 roku opiniujemy wszystkie akty prawne podlegające konsultacjom społecznym przygotowywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Konsultacje prowadzi pani prezes Ewa Monika Ebert. Jest to statutowa nieodpłatna działalność STU.

Ostatnie opinie: