Rada i Forum Rodziców przy MEN

W marcu 2011 Minister Edukacji Narodowej pani Katarzyna Hall powołała społeczną ekspercką Radę Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej, w skład której weszło kilkanaście osób z całej Polski reprezentujacych środowiska pozarządowe zaangażowane w prace na rzecz dzieci i młodzieży.  Z naszego stowarzyszenia powołanie otrzymała pani prezes Monika Ebert. RR przy MEN spotykała się regularnie z ministrem i urzednikami MEN omawiając najważniejsze kwestie edukacyjne.

Kolejny minister pani Krystyna Szumilas powołała Forum Rodziców przy MEN opiniujace akty prawne MEN-u.