KRZEW

Koalicja na Rzecz Edukacji na Wsi (KRzEW) została utworzona w roku 2009 z inspiracji Federacji Inicjatyw Oświatowych. Celem Koalicji jest wypracowanie modelu szkoły wiejskiej, dostosowanego do potrzeb i wyzwań cywilizacyjnych, jakie stoją przed polską wsią. Wraz z FIO Koalicję na Rzecz Edukacji Wiejskiej KRzEW utworzyli m.in: Fundacja J. A. Komeńskiego, Fundacja Elementarz, Stowarzyszenie Edukator, Fundacja Edukacji Przedszkolnej, Stowarzyszenie Rodziców TU.