Diagnoza potrzeb rodzin z małymi dziećmi

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie serdecznie ZAPRASZAMY instytucje i organizacje działające na terenie i na rzecz Piaseczna do udziału w przygotowaniu diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi- pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek 1 października 2015 roku w godzinach 14.00-17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5.

Planujemy przeprowadzenie partycypacyjnej diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi we współpracy władz samorządowych, instytucji, organizacji i mieszkańców. Wszystkie osoby i organizacje oraz instytucje zainteresowane wspieraniem rozwoju małych dzieci mogą zaangażować się w prace nad diagnozą. Efektem diagnozy będzie raport z rekomendacjami, który pomoże zaplanować nowe rozwiązania dla dzieci i rodziców odpowiadające na konkretne potrzeby.

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ W PRACE NAD DIAGNOZĄ?
Należy skontaktować się z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piasecznie – Ewa Misztal e-mail: ewa.misztal@mgops.piaseczno.eu deklarując chęć włączenia się w prace zespołu.

Więcej informacji.

Działanie finansowane ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Wzmocnienie Federacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci”- Fundacja Rozwoju Dzieci oraz Stowarzyszenie Rodziców TU należą do Federacji.

Serdecznie zapraszamy.