Diagnoza potrzeb rodzin z małymi dziećmi w Gminie Piaseczno

„RAPORT z diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 10 roku życia w Mieście i Gminie Piaseczno” został zakończony. Zobacz RAPORT_Piaseczno_2015_2016

W imieniu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego serdecznie dziękujemy za współpracę przy jego tworzeniu.

Jesteśmy przekonani, że uda się wprowadzić w życie wszystkie rekomendacje Raportu- zachęcamy do upowszechniania i umieszczania Raportu na stronach www.  Mamy nadzieję, że to doświadczenie sprawi, że prace przy wdrażaniu rekomendacji w Mieście i Gminie Piaseczno również będą prowadzone metodą partycypacyjną, w zespołach eksperckich.