Opinia STU na temat planowanych zmian w ustawie o systemie oświaty.

W kwietniu do konsultacji społecznych trafił rządowy projekt kolejnej już nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Główne propozycje, ważne z puntu widzenia osób prowadzących przedszkola czy punkty przedszkolne, to zamiany w zakresie udzielania i rozliczania dotacji. Zmiany te są spowodowane, jak argumentuje MEN w uzasadnieniu do nowelizacji, dużym poziomem ogólności obecnych przepisów, ich nieprecyzyjności i wątpliwościami interpretacyjnymi, co w konsekwencji skutkuje ich niejednolitym stosowaniem w skali kraju oraz powstawaniem sporów pomiędzy organami dotującymi, a jednostkami dotowanymi. Zobacz projekt ustawy o systemio oświaty. Zobacz:

Projekt ustawy o systemie oświaty_ 2016.04

Uzasadnienie do projektu ustawy o systemie oświaty_ 2016.04

Opinia STU do zmian UOSO 2016 03 31