opinia TU do rozporządzenia MPiPS

Zobacz naszą opinię do do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.  TUTAJ