Złoty Krzyż Zasługi dla Moniki Ebert

w czwartek 25 czerwca Ewa Monika Ebert, prezes Stowarzyszenia Rodziców TU odebrała z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego zaszczytne wyróżnienie – Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczenia państwowe zostały przyznane  13 rodzinom wielodzietnym i zastępczych w uznaniu wielkiej dobroci serca, mądrości i ofiarności włożonych w trud wychowania dzieci. O przyznanie medali dla 5 rodzin z Mazowsza wnioskował wojewoda Jacek Kozłowski. 

zobacz nagranie z uroczystości

Monika Ebert w krótkim przemówieniu  w imieniu osób odznaczonych podziękowała Parze Prezydenckiej za wyróżnienie oraz zapoczątkowanie w Polsce polityki rodzinnej. 

oto pełen tekst wystąpienia Moniki Ebert:

„Panie Prezydencie, Pani Prezydentowo, Szanowni Państwo.
W imieniu zgromadzonych tu rodzin pragnę podziękować za to zaszczytne wyróżnienie. To dla nas wielka radość, wzruszenie ale i zobowiązanie. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że jest w Polsce bardzo wiele rodzin, które z pewnością zasługują na nie bardziej, których dorobek i trud są nieporównanie większe, a niewidoczne dla otoczenia.
Przyjmujemy to wyróżnienie jako wyraz szacunku Państwa Polskiego do rodziców, którzy decydują się na wykonywanie większej pracy
i ponoszenie wyższych kosztów przez długie lata za cenę rezygnacji
z własnych potrzeb.
Przyjmujemy to wyróżnienie bo to oznacza, że praca, wartości, dorobek oraz unikalne kompetencje rodzin wielodzietnych są cenne dla Państwa.
Panie Prezydencie dziękujemy za zapoczątkowanie w Polsce rzeczywistej polityki prorodzinnej obejmującej wiele obszarów: opiekę nad dziećmi do lat 3, urlopy macierzyńskie, podatki, troskę o dzieci pozbawione opieki rodziców.
Ale szczególnie dziękujemy za zmianę sposobu postrzegania rodziny przez Państwo, z OCENIANIA na DOCENIANIE. Takie myślenie leży u podstaw Karty Dużej Rodziny i wyraz temu daje również to dzisiejsze spotkanie.
Liczymy na to, że dobry przykład, który idzie z góry zaszczepia umiejętność szerokiego, strategicznego myślenia i działania taktowanego jako służba publiczna. Szczególnie życzymy tej umiejętności decydentom na terenach o wysokim potencjale demograficznym, gdzie wprowadzenie mądrej i dalekowzrocznej polityki rodzinnej jest naturalnym priorytetem.
Na koniec pozwólcie, że zwrócę się do obecnych tu rodzin, w tym mojej rodziny – dziękuję, że jesteśmy tu RAZEM. Dziękuję, że po prostu jesteśmy razem. To jest właśnie najważniejsza rola rodziny, razem dawać siłę i miłość kolejnym pokoleniom. Dzięki SILE MIŁOŚCI nasze dzieci i wnuki będą szczęśliwsze.”