From Warsaw to Minsk

Stowarzyszenie razem z dwójką artystów – Tomaszem i Marcinem Ebert napisało projekt „From Warsaw to Minsk” i pozyskało fundusze z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na jego realizację. Celem projektu było budowanie więzi między artystami polskimi, białoruskimi oraz ich publicznością oraz oddziaływanie na opinię publiczną.
Projekt był okazją do wspólnej pracy artystów z państw europejskich (Polski, Białorusi, Niemiec, Holandii, Szwecji i Danii). Stronę polską reprezentowali artyści Tomasz i Marcin Ebert tworzący sztukę wizualną. Po stronie białoruskiej partnerem był muzyk Vitaly Harmash. Wspólnie przygotowali trasę koncertową z analogowymi wizualizacjami, odwiedzili Warszawę, Berlin, Amsterdam, Malmo, Kopenhagę i Mińsk. We wszystkich miastach, w których koncertowali, nawiązywali współpracę z lokalnymi muzykami. Koncerty miały szczególny charakter – proces twórczy polegał na wzajemnym oddziaływaniu – wykonywana muzyka była nie tylko inspiracją dla tworzonych na żywo projekcji świetlnych, ale same projekcje stały się inspiracją do muzycznych improwizacji.

1-1024x682 BGO0839_160711_minsk_HIRES-1024x679 BGO0855_160711_minsk_HIRES-1024x682.

zdjęcia pochodzą z http://foundamental.net/2011/12/analog-visuals-idex/

strona fluidacji http://ebert.pl/fluidacje/