MMP

W projekcie realizowanym w latach 2007-2008 r. powstało 30 wiejskich ośrodków edukacji przedszkolnej w woj. mazowieckim i świętokrzyskim.

Adresatami projektu były gminy, stowarzyszenia i osoby prywatne zainteresowane pracą w wiejskich przedszkolach.

Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki – zwycięzca konkursu MEN dotyczącego tworzenia alternatywnych form edukacji przedszkolnej na wsi – wspólnie z Federacją Inicjatyw Oświatowych oraz trzema partnerami regionalnymi: Stowarzyszeniem na Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie (region południowy), Stowarzyszeniem Rodziców TU z Zalesia Górnego (region centralny).

więcej informacji na http://fio.org.pl/