opinia TU do nowelizacji Karty Nauczyciela

Prezes Stowarzyszenia Rodziców TU Monika Ebert przesłała do Ministerstwa Edukacji Narodowej opinię STU dotyczącą nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela z dnia 8 stycznia 2016 roku. Od roku 2008 roku opiniujemy wszystkie akty prawne podlegające konsultacjom społecznym przygotowywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela jest pierwszym aktem prawny, jaki otrzymaliśmy do konsulatacji po ostatnich wyborach parlamentarnych z MEN-u.

Wcześniejsze opinie STU dotyczące nowelizacji prawa.