Program

W Gabryelinie realizowany jest program nauczania przedszkolnego MEN. Nauczyciel pracuje w oparciu o program Moniki Rościszewskiej-Woźniak „Dobry start przedszkolaka”. Większość zajęć prowadzonych jest metodą projektów badawczych, która pozwala dzieciom samodzielnie dochodzić do wiedzy z konkretnego tematu i pogłębiać ją poprzez proponowane przez nauczyciela eksperymenty, prace plastyczne lub obserwacje. Wiele z nich prowadzonych jest na dworze.

Rytmika

W ramach czesnego dzieci mają w tygodniu 2 godziny rytmiki, prowadzonej przez znakomitego muzyka. Pan Marcin gra na akordeonie, uczy dzieci śpiewu, tańca, zabaw i wyliczanek.

Angielski

Także w ramach czesnego, dwa razy w tygodniu, dzieci mają zajęcia z języka angielskiego w oparciu o program okswordzkiego wydawnictwa pt. „Cookie and Friends”.  Codziennie też słuchają z nauczycielką płyty i utrwalają piosenki i słownictwo.

Logopeda

Dzieci , które wymagają opieki logopedy spotykają się raz w tygodniu z panią Basią. Koszt jednych zajęć indywidualnych dla naszych przedszkolaków wynosi 5 zł, resztę pokrywa stowarzyszenie.

Rozkład zajęć dodatkowych:
Poniedziałek 10.15-11.15 logopeda
Wtorek, czwartek 11.00-12.00 angielski
Piątek 10.00-12.00 rytmika