Program

Mysiadle realizowana jest pełna podstawa przygotowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauczyciel pracuje w oparciu o program Moniki Rościszewskiej-Woźniak „Dobry start przedszkolaka”. Większość zajęć prowadzonych jest metodą projektów badawczych, która pozwala dzieciom samodzielnie dochodzić do wiedzy z konkretnego tematu i pogłębiać ją poprzez proponowane przez nauczyciela eksperymenty, prace plastyczne lub obserwacje.  Dzieci przebywają w grupie różnowiekowej, ale na potrzeby konkretnych zajęć są dzielone na mniejsze grupy. Codziennie staramy się wychodzić na plac zabaw i budować odporność organizmu.

Rytmika:

W ramach czesnego dzieci mają w tygodniu 2 godziny rytmiki, prowadzonej przez znakomitego muzyka. Pani Małgosia gra na elektrycznym pianinie, uczy dzieci śpiewu, tańca, zabaw i wyliczanek.

Angielski:

Także w ramach czesnego, dwa razy w tygodniu, dzieci mają zajęcia z języka angielskiego z doświadczonym lektorem.

Logopeda:

Dzieci wymagające opieki logopedy mają raz w tygodniu spotkania z panią Basią. Opłata za jedne zajęcia wynosi 5zł od dziecka, resztę kosztów ponosi stowarzyszenie.